27 C
Manila, Philippines
Wednesday, February 22, 2017

ULAN NG PAGPAPALA: Ang biyayang walang-hanggan mula sa Kanya

“Sinabi ng Panginoon, ‘Ang sigaw laban sa Sodoma at Gomorra ay malakas, sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha.’’ (Genesis 18:20)
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Kapit lang sa Panginoon kahit pagod na

“Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay­. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay ­Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila’y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila’y lalakad ngunit hindi ­manghihina.” (Isaias 40:30-31)

ULAN NG PAGPAPALA: Upang kayo’y igalang ng mga nasa labas

Ang pamumuhay nang tahimik ay isa sa mga importanteng bagay na dapat ay inaatupag ng isang bagong mananampalataya kay Jesus.
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Huwag uber-uber sa kabusyhan

E ngayon, ang tao kung magtrabaho halos 24-oras na! Ang mga call centers gising magdamag! Parang uso ‘yung lagi kang “busy”. Hindi. Hindi siya uso. REQUIRED siya para masabing tinatahak mo ang tunay na landas ng TAGUMPAY.
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Juan Series 19: Ang kaligtasan ay galing pa rin sa Diyos...

“Humihihip ang hangin kung saan nito ibig at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo....
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Juan Series #18: Kailangan mong maipanganak sa tubig at ng...

Ang sagot ng Panginoong Jesus: “Katotohanang sinasabi­ ko sa iyo, ‘Malibang ang isang tao’y ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos…Malibang ang isang tao’y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos.”
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Juan Series 17: Alam ni Jesus ang totoong laman ng puso...

Ang Panginoong Jesus, alam ang nasa puso ng bawat tao. Alam Niya kung sino ang tapat na nagsasabing susunod sila sa Kanya, alam din Niya ang mga may tinatawag na patay na pananampalataya.
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: ‘Yung maging mapagpasalamat ka sa Diyos

Kaya gising, kapatid. Maging mapagpasalamat, hindi mapaghangad. Magpakita ng ­kasiyahan sa lahat ng mga ­biyayang ibinibigay sa iyo ng Poong Maykapal, ­maliit man o malaki. Huwag ikumpara ang sarili sa iba. May kayamanan ka na sa ­langit. May Diyos na naghihintay din para makapiling ka Niya magpakailanman sa ...
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Juan Series 16: Ang katawan ni Jesus bilang tunay na templo ng...

“Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sinuman ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko.” (John 14:6)
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Juan Series 15: Si Jesus at ang tunay na alay ng...

Hindi maintindihan ng mga tao na ang tunay na pagsambang kinalulugdan ng Diyos ay nanggagaling sa kalooban. E ano kung maganda ang tupang nabili mo sa merkado upang ialay? Ang k­uwestiyon ay kung maganda rin ang puso mo sa mata ng Diyos.
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Juan series 14: Bahay ng Diyos o bahay-pamilihan?

Subalit siya’y nagsasalita tungkol sa templo ng kanyang katawan. Kaya’t nang siya ay muling bumangon mula sa mga patay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus.” (Juan 2:16-22)
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Juan Series 13: Ang unang himala ng Panginoong Jesus

“Sinabi sa kanya ni Jesus, ‘Babae, anong kinalaman niyon sa akin at sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumating.’
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Sayang na pagkakataon

Nakakalungkot isipin pero kita mong kahit hawak natin ang ating mga kopya ng Bibliya at mahal naman natin ang Panginoong Jesus, talagang nagkakamali pa rin tayo. Nakakasakit pa rin tayo ng damdamin ng ibang tao. Kailangan pa rin natin ang payo ng mga kapatiran upang makita natin ‘yung mga areas sa buhay natin na kailangang ma-improve.