32 C
Manila, Philippines
Thursday, February 23, 2017
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Kapag hindi mo na kaya, please get help bago mahuli ang...

May paraan. Palakasin mo ang pananampalataya ng bata. Ipaliwanag mo lagi sa kanya na hindi normal ang kanyang sitwasyon. Turuan mo siya ng mga positibong pamamaraan ng pagharap sa mga verbal attacks sa kanilang personalidad. I-train na...
Payong kapatid: kuya rom

PAYONG KAPATID: Ang droga ay naging diyos

Tunay na iiyak ang magulang sa panalanging ga­wing ligtas sa kapahamakan ang anak. Salamat sa Diyos, dinidinig Niya ang inyong dasal. Gayunman, may mga katanungang naghahanap ng kasagutan at kailangan ang matiyagang paghihintay,...

ULAN NG PAGPAPALA: Ang biyayang walang-hanggan mula sa Kanya

“Sinabi ng Panginoon, ‘Ang sigaw laban sa Sodoma at Gomorra ay malakas, sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha.’’ (Genesis 18:20)
Payong kapatid: kuya rom

PAYONG KAPATID: ‘Di kilala ang sarili

Dear Kuya Rom, Feeling ko hindi ko kilala ang sarili ko. May girlfriend ako. Inspiration ko siya sa aking pag-aaral. Pero hindi niya alam na may...
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Kapit lang sa Panginoon kahit pagod na

“Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay­. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay ­Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila’y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila’y lalakad ngunit hindi ­manghihina.” (Isaias 40:30-31)
Payong kapatid: kuya rom

PAYONG KAPATID: Parang Miss Universe

Mukhang sadyang pinili mong mapangasawa ang isang babaeng pang Miss Universe. Kinalakihan niya ang pag-aalaga ng kanyang katawan. Maaaring naiisip niyang kapag maganda siya, maligaya siya, at maligaya din ang pamilya. Para sa kanya, hinaha­ngaan ng lahat ang ganda ng kanyang katawan, kaya dapat matuwa ka at...

ULAN NG PAGPAPALA: Upang kayo’y igalang ng mga nasa labas

Ang pamumuhay nang tahimik ay isa sa mga importanteng bagay na dapat ay inaatupag ng isang bagong mananampalataya kay Jesus.
Payong kapatid: kuya rom

PAYONG KAPATID: Kung kailan kailangan ko siya

Ang mommy mo ay very close sa iyo at siya lamang taong nagmahal sa iyo ng tunay, at ito ang dahilan ng matitinding pagdadalamhati mo. Pagkatapos, iniwan ka ng asawa mo, kaya dobleng kawalan ito sa iyong buhay.
Payong kapatid: kuya rom

PAYONG KAPATID: Ano ang dapat unahin?

Unahin mo ang relasyon mo sa Panginoong Jesus. Manalig ka sa Kanya. Sambahin at purihin mo Siya. Siya ang Pa­nginoon ng iyong buhay kaya sundin mo Siya at magpasakop ka sa Kanya. Lagi kang manalangin sa Kanya.
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Huwag uber-uber sa kabusyhan

E ngayon, ang tao kung magtrabaho halos 24-oras na! Ang mga call centers gising magdamag! Parang uso ‘yung lagi kang “busy”. Hindi. Hindi siya uso. REQUIRED siya para masabing tinatahak mo ang tunay na landas ng TAGUMPAY.
Payong kapatid: kuya rom

PAYONG KAPATID: Ang dapat ituro

Tama bang pagsamahin ko sa isang kuwarto ang tatlong bata? Ayaw kong malaglag ang aking anak sa pre-marital sex. Ano ang dapat ituro sa bata? -- Yancy
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Juan Series 19: Ang kaligtasan ay galing pa rin sa Diyos...

“Humihihip ang hangin kung saan nito ibig at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo....
Payong kapatid: kuya rom

PAYONG KAPATID: Naawa ako sa kanya

Maganda ang pinapakita mong malasakit sa iyong ate. Lawakan mo lamang ang iyong pang-unawa kung bakit nagiging iritable at magagalitin siya.