27 C
Manila, Philippines
Thursday, March 23, 2017
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Juan Series 21: Si Jesus Ang Itanyag, Huwag Ang Sarili

Kaibigan, inaanyayahan kitang lumapit sa Panginoong Jesus at sabihin sa Kanya ang lahat ng mga agam-agam mo. Magpasiya kang itaas lagi ang banal na pangalan Niya at papurihan Siya.
Payong kapatid: kuya rom

PAYONG KAPATID: Umiwas sa gulo

Ang pinagpapalang buhay ng mag-asawa ay nasusulat sa Biblia: “Kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili; mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa” (Efeso 5:33)...
Payong kapatid: kuya rom

PAYONG KAPATID: Nadamay ang anak

Tama ang sabi ng iyong ina, kailangan ka ng anak mo. ­Alang-alang sa kanya, piliin mo ang patuloy na mabuhay, ingatan mo ang iyong kalusugan, kumapit ka sa Diyos, huwag mong pansisin ang sinasabi ng iba, at...
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Pito at apatnapu

Pitong planeta, 40 light years. Ang mga numerong 7 at 40 ay mga importanteng numero sa Bibliya. Tinapos ng Panginoong si Yahweh ang paglikha sa sansinukob sa loob ng 7 araw. Pitong araw ang ibinigay ng...
Payong kapatid: kuya rom

PAYONG KAPATID: Laging may pag-asa

Panatilihin mong mainit ang inyong pagmamahalan sa kabila ng mga pagsubok. Malaking tulong para sa iyo na laging pairalin ang pag-ibig, balikan mo sa isip palagi ang sumpaan ninyo sa...
Payong kapatid: kuya rom

PAYONG KAPATID: Juan Series 20: Sumampalataya kay Jesus, ibigin ang ilaw, iwaksi ang dilim

“Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan; ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging Anak ng Diyos.
Payong kapatid: kuya rom

PAYONG KAPATID: Nahuli ang asawa

Dear Kuya Rom, Kami ng misis ko ay 6 months nang kasal. Ako ay pumapasok sa isang kompanya, siya ay naiiwan sa bahay. Kami ay...
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Magbago na ng nilalakaran

“Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo’y namatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Diyos.
Payong kapatid: kuya rom

PAYONG KAPATID: Masamang karanasan

Sabi niya sa akin, noong bata siya, may masamang karanasang nangyari sa kanya. Ipinagtapat niya sa kanyang mayamang ninong at ninang ang molestiya na ginagawa sa kanya ng ama niya.
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Liwanag sa dilim

Ang mga taong sanay sa dilim, nabubuhay sa dilim, at matagal nang nasa dilim ay hindi agad-agad na lalapit sa ­liwanag. Maaaring katakutan nila ito, maaari ring pagtaguan. Hindi kasi sanay sa biglang sinag. Hindi kumportable sa mata ng matagal nang puro itim ang nakikita.
Payong kapatid: kuya rom

PAYONG KAPATID: Pagtataguyod ng pamilya

Sa pagtataguyod ng pamilya, ­responsibilidad ng lalaki at babae ito. Tanungin mo ang iyong ­sarili. Handa ka bang harapin ang responsibilidad kung ­hindi ganap na magagampanan ito ng iyong ­magiging asawa?
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

Ang anak ay hindi na dapat magbayad ng buwis, pero…

“Kung gayon ay hindi na dapat pinagbabayad ang anak,” wika ni Jesus. “Ngunit upang hindi sila matisod sa atin, pumunta ka sa dagat at...
Payong kapatid: kuya rom

PAYONG KAPATID: Magandang pampatulog

Dear Kuya Rom, Ako ay isang ahente at ang misis ko ay full time housewife. Kami ay may konting problema ngayon. Kami ay may baby,...