24.1 C
Manila, Philippines
Sunday, January 22, 2017
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Juan Series 15: Si Jesus at ang tunay na alay ng...

Hindi maintindihan ng mga tao na ang tunay na pagsambang kinalulugdan ng Diyos ay nanggagaling sa kalooban. E ano kung maganda ang tupang nabili mo sa merkado upang ialay? Ang k­uwestiyon ay kung maganda rin ang puso mo sa mata ng Diyos.
Payong kapatid: kuya rom

PAYONG KAPATID: Masayang buhay

Ang buhay ng teen-ager ay talagang masaya na para kang ikaw ay nasa langit kung maganda ­lahat ang nangyayari, pero sobrang lungkot at parang tinakluban ka ng langit at lupa kung masama ang nangyayari. Ito ay dahil lahat ng mga pangyayari sa buhay mo ngayon ay bago sa iyo, at ...
Payong kapatid: kuya rom

PAYONG KAPATID: Romansa

Tunay na malabo ang lahat, sapagkat ang totoo, kapwa nalilito kayong dalawa sa mga nangyayari. May pamilya siya, pero hindi siya maligaya. May asawa siya, pero hindi niya kasiping. Ikaw naman, gusto mong kasiping siya, pero hindi mo naman siya asawa.
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Juan series 14: Bahay ng Diyos o bahay-pamilihan?

Subalit siya’y nagsasalita tungkol sa templo ng kanyang katawan. Kaya’t nang siya ay muling bumangon mula sa mga patay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus.” (Juan 2:16-22)
Payong kapatid: kuya rom

PAYONG KAPATID: May plano bang perpekto?

Sa lahat ng ito, wala kang kontrol sa maaaring mangyari. Ang mahalaga, magawa mo ang pinakamabuting preparasyon sa kasal mo. Pagkatapos ng preparasyon, kalimutan mo na ito, at ituon mo ang iyong isip sa lalaking magiging asawa mo.
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Juan Series 13: Ang unang himala ng Panginoong Jesus

“Sinabi sa kanya ni Jesus, ‘Babae, anong kinalaman niyon sa akin at sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumating.’
Payong kapatid: kuya rom

PAYONG KAPATID: Mapangbiktima

Masama ang ginawa sa iyo ng kababata mo. Hindi siya tunay na kaibigan. Ginamit ka niya bilang isang laruan. Masama rin ang ginawa mo, dahil alam mong mali ngunit hinayaan mo.
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Sayang na pagkakataon

Nakakalungkot isipin pero kita mong kahit hawak natin ang ating mga kopya ng Bibliya at mahal naman natin ang Panginoong Jesus, talagang nagkakamali pa rin tayo. Nakakasakit pa rin tayo ng damdamin ng ibang tao. Kailangan pa rin natin ang payo ng mga kapatiran upang makita natin ‘yung mga areas sa buhay natin na kailangang ma-improve.
Payong kapatid: kuya rom

PAYONG KAPATID: Umiiwas makapatay ng tao

Hindi solusyon ang pagpatay ng tao. Tama ka, iwasan mo ito. Ito ay labag sa batas ng Diyos at tao. Palalakihin lamang nito ang problema.
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: JUAN SERIES 12: Jesus ng Nazaret, makapangyarihang Diyos...

“Sumagot si Nathanael sa kanya, ‘Rabi, ikaw ang Anak ng Diyos; ikaw ang Hari ng Israel.’
Payong kapatid: kuya rom

PAYONG KAPATID: Ayos lang na walang kasal?

Nasasaktan ka sapagkat nahihirapan ang iyong isip na unawain ang isang bagay na malapit sa iyong puso – ang tapat na pag-ibig.
ULAN NG PAGPAPALA: Zayith Hebron

ULAN NG PAGPAPALA: Juan Series 11: “Natagpuan na namin ang Mesiyas!”

“Natagpuan na namin ang Mesiyas,” pahayag ni Andres sa kanyang kapatid na si Simon Pedro.
Payong kapatid: kuya rom

PAYONG KAPATID: Bawian

Sapagkat nananatili kayong magkaibigan, puwede kayong magkita, mag-usap, at magkamustahan, kasama ang inyong mga kaibigan. Sa inyong pagkikita, makikita mo kung may nagbago sa kanya o wala.